อนุทิน 153532 - ศิริพรรณ มอญเพ็ชร

  • วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2560
  • ชื่อหน่วยฝึกที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ไปปรึกษากับลุงสมหวังว่าอาจารย์ให้ทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งให้ทำหลายรสชาติ

เขียน 16 Jul 2017 @ 19:47 ()


ความเห็น (0)