อนุทิน 153531 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 07.00-12.00น. ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้และทำฐานปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้กับคณะผู้ดูงานทั้งหมด 250 ท่าน 

เขียน 16 Jul 2017 @ 19:34 ()


ความเห็น (0)