อนุทิน 153530 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-16.00น. ได้ทำที่กั้นบ่อปลาดุก

เวลา 16.00-17.00น. ครูพี่เลี้ยงได้เรียกประชุมวางแผนและมอบหมายงานวันถัดมา 

เขียน 16 Jul 2017 @ 19:19 ()


ความเห็น (0)