อนุทิน 153527 - ต้นโมกข์

ผลการประเมินย้อนกลับ (feedback)

ควรปฏิบัติการด้วยความระมัดระวัง

จะต้องทำเป็นระยะๆ

จะต้องเป็นการเน้นเพื่อการไปสู่เป้าหมาย (goal)

ควรจะต้องมีจุดประสงค์เฉพาะ

ควรต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วม

นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการประเมินจะกลายเป็นคนที่ตระหนักเรื่องการเรียนรู้

จะเป็นการดียิ่งขึ้นหากเป็นสาเหตุของความผิดพลาด 

  ฯลฯ


เขียน 16 Jul 2017 @ 18:27 ()


ความเห็น (0)