อนุทิน 153507 - พ.แจ่มจำรัส

ทบทวน นิวรณ์ 5 ของตนเองว่ามีมากเท่าไหร่

1.กามฉันทะ ความพึงพอใจในกาม

2.พยาบาท ความโกรธ ไม่พึงพอใจ

3.ถีนมิทธะ  ความขี้เกียจ ท้อแท้ สิ้นหวัง

4.อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านรำคาญใจ

5.วิจิกิจฉา ความลังเล สงสัย

มีครบทุกข้อเลย หนอ

...............


เขียน 15 Jul 2017 @ 15:41 () แก้ไข 15 Jul 2017 @ 15:47, ()

คำสำคัญ (Tags) #นิวรณ์ 5ความเห็น (0)