อนุทิน 153505 - สัมฤทธิ์

•15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา06.00-14.00น. ต้อนรับกลุ่ม อสม. จ.สมุทรปราการ มาศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้ยายกะตา

2.เวลา15.30-17.10น.รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มาเยี่ยมดูความเป็นอยู่ของนักศึกษาฝึกงาน

เขียน 15 Jul 2017 @ 13:06 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 21:04, ()


ความเห็น (0)