อนุทิน 153504 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนที่ 3

การนำเสนอ, การฝึกปฏิบัติ, และการผลิตภาษา (PPP)

                วิธีการแบบนิรนัยโดยมากจะอยู่ในโครงสร้างบทเรียนรู้จักกันในนาม PPP (Presentation, Practice, Production) ครูนำเสนอภาษาที่จะต้องสอน (target language) และให้โอกาสสำหรับเด็กๆในการฝึกปฏิบัติ ในลักษณะมีการควบคุม (controlled activities) ขั้นตอนสุดท้ายของงบทเรียนจะให้เด็กๆมีโอกาสในการฝึกภาษาที่สอนในลักษณะอิสระ (freer activities) โดยการใช้องค์ประกอบทางภาษาอื่นๆ

                ในชั้นเรียนที่มี 60 นาที ในแต่ละขั้นตอนจะใช้เวลา 20 นาที โดยประมาณ วิธีการนี้จะทางานได้ดี โดยการฝึกภาษาเป็นส่วนๆ (isolated grammatical items) วิธีการนี้จะให้เวลากับครูในแต่ละขั้นตอนในการฝึกความถูกต้องของภาษา และคาดหวัง รวมทั้งเตรียมตัวสำหรับฝึกแก้ปัญหาที่เด็กๆมักจะมี อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้ยังทำงานได้ไม่ดีนักสำหรับเด็กๆที่อยู่ในระดับสูง ในกรณีที่เด็กๆต้องการที่จะเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างในไวยากรณ์ในเวลาเดียวกัน และเมื่อความสามารถทางภาษาของพวกเขาอยู่ในขั้นพูดได้ฟังได้ (far less uniform)

แปลและเรียบเรียงจาก Tanya Cotter. Planning a grammar lesson 

เขียน 15 Jul 2017 @ 12:42 ()


ความเห็น (0)