อนุทิน 153501 - สัมฤทธิ์

•14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.08.30-18.00น. ทำรั้วกั้นบ่อปลาดุก

เขียน 15 Jul 2017 @ 12:27 ()


ความเห็น (0)