อนุทิน 153500 - สัมฤทธิ์

•13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา16.00-18.30น. ตัดหญ้าเตรียมพื้นที่ให้กับรถที่จอด ดูงานฐาน 5ป.

เขียน 15 Jul 2017 @ 12:23 () แก้ไข 15 Jul 2017 @ 12:32, ()


ความเห็น (0)