อนุทิน 153498 - สัมฤทธิ์

•11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา09.00-12.00น.ตัดถางหญ้าบริเวณพื้นที่รอบนอกบ่อปลาดุก

เขียน 15 Jul 2017 @ 12:14 () แก้ไข 15 Jul 2017 @ 13:19, ()


ความเห็น (0)