อนุทิน 153485 - ต้นโมกข์

การวางแผนการสอนไวยากรณ์ (Planning a grammar lesson) ตอนที่ 2

วิธีการไหนที่หละ?

                ในการสอนไวยากรณ์จะมีวิธีการอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ แบบนิรนัย (deductive) กับแบบอุปนัย (inductive)

1. วิธีการนิรนัย คือการให้กฎเกณฑ์ (rule) แล้วจึงสร้างภาษาตามกฎเกณฑ์อันนั้น

2. วิธีการอุปนัย คือ การให้เด็กๆได้สรุปกฎเกณฑ์ โดยดูจากภาษาที่ใช้ และมีการค้นพบที่ถูกควบคุม (guided discovery) โดยครูเป็นผู้ออกแบบ

                กล่าวในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ วิธีการนิรนัยก็คือการให้ครูเป็นศูนย์กลาง แต่ในวิธีการอุปนัยจะให้เด็กๆเป็นศูนย์กลาง ทั้งสองวิธีการจะมีข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ ในมุมมองของฉัน วิธีการนิรนัยก็คือการลดเวลาลงอย่างชะงัด และให้เวลากับครูในการฝึกภาษากับเด็กที่อ่อนๆอย่างมีประสิทธิภาพ  ในทางตรงกันข้ามวิธีการอุปนัย จะได้ผลสำหรับเด็กๆที่มีพื้นความรู้พื้นฐานอยู่แล้ว พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ วิธีการนี้กระตุ้นให้ผู้เรียนทำสิ่งต่างๆด้วยตนเอง โดยมีพื้นฐานจากความรู้ที่มีอยู่  

แปลและเรียบเรียงจาก Tanya Cotter. Planning a grammar lesson 

เขียน 14 Jul 2017 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)