อนุทิน 153481 - ธัญญ์ฐิตา

ธัญญ์ฐิตา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

12 กรกฏาคม 2560

ลงทำแบบสำรวจชุมชนเปรมปรีด์เกี่ยวกับการทำงานของผู้ว่าของกรุงเทพฯคนปัจจุบัน เดินถามชาวบ้านในชุมชน จำนวน 100 คนความเห็น (0)