อนุทิน 153477 - prayat duangmala

ฟังการแถลงนโยบาย การขับเคลื่อน การปฏิรูปการศึกษา คูปองละ 10000 บาท สุดท้ายก็เป็นการให้นักวิชาการที่ทำหลักสูตรเสนอรับการอบรม ใน 800 หลักสูตร ไม่รู้ว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหน เหมาะกับ ครูรุ่นใหม่ที่จะทำผลงานเชิงวิชาการและนำมาใช้กับเด็ก..ส่วนครูที่ใกล้เกษียณ คงไม่เหมาะกับการเดินทางไกลๆ นอกจากมีความต้องการศึกษาเรียนรู้จริงๆ สุขภาพแข็งแรง.. แบ่งเงินเป็นสัดส่วน ในการลงทะเบียน  ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ เกินหาเอง ยืมจากเขต  รออนุมัติ  เริ่ม 22 กรกฏาคม ถึง 30 กันยายน 60 

เขียน 14 Jul 2017 @ 14:57 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (1)

สู้ ๆครับครู…คูปอง…เพื่อการปฏิรูปการศึกษา…ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ