อนุทิน 153473 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้อากาศแจ่มใส ผู้เขียนไปราชการ เพื่อรับการอบรมในหัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืน" โดย..ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1ความเห็น (0)