อนุทิน 153470 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 10.00-14.00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์ตัดหญ้า 


เวลา 17.00น. ได้ให้อาหารปลาดุก 

เขียน 14 Jul 2017 @ 00:06 ()


ความเห็น (0)