อนุทิน 153468 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม#เวลา 09.00-12.00น. ได้ทำความสะอาดรอบบ่อปลาดุกและตัดหญ้ารอบๆ

เขียน 13 Jul 2017 @ 23:43 ()


ความเห็น (0)