อนุทิน 153467 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 10.00-15.00น. ได้รับมอบหมายให้ไปเอากระเบื่องมาวางรอบบ่ปลาดุก ที่บ้านพี่เลี้ยง

เขียน 13 Jul 2017 @ 23:25 ()


ความเห็น (0)