อนุทิน 153466 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 10 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


#เวลา 09.00-12.00น. บำเพ็ญประโยชน์ให้ศูนย์และปลูกต้นไม้

เขียน 13 Jul 2017 @ 23:07 ()


ความเห็น (0)