อนุทิน 153464 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.30-15.30น. ชมรมคนรักในหลวงได้มาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านยายกะตา ทางศูนย์จึงให้นักศึกษาช่วยคุมงานจนจบกิจกรรม

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:57 ()


ความเห็น (0)