อนุทิน 153463 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๔๖ |

"?"

เกิดอะไรขึ้นกับคูปองครู ๑๐,๐๐๐ บาท

ครูทุกคนต้องไปอบรม เพื่อ ?

ความรู้ไม่ได้อยู่รอบ ๆ ตัวเราหรือ ?

คณะในมหาวิทยาลัยก็คิดและแย่งกันทำหลักสูตร

หวังผลลึก ๆ ก็แค่ผลประโยชน์ที่เป็นเม็ดเงิน

หัวข้อสร้างสรรค์หรือเปล่าก็ไม่ทราบ

หรือต้องการแค่ให้เศรษฐกิจมันถูกกระตุ้น

หลังจากนั้นก็เหมือนคลื่นที่เงียบหายไป

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:56 ()

คำสำคัญ (Tags) #๒๕๖๐#คูปองครูความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ถ้าอบรมใกล้ๆ เป็นเสาร์หรืออาทิตย์น่าจะดีครับ แต่อบรมแล้วต้องใช้จริง ปฏิบัติจริงกับเด็กด้วยจึงดีที่สุดครับ

เขียนเมื่อ 

ครู4 แสนคน ต้องใช้เงิน 10000 บาทต่อคนให้เสร็จายใน 2 เดือน

โอ้แม่เจ้าเม็ดเงินเยอะมาก

เอกชนส่งหลักสูตรไปตามโรงเรียนก่อนหน่วยงานมหาวิทยาลัยอีก

ปัญหาการติดตามผลจะมีไหม หรืออบรมแล้วทิ้งเลย

555

เขียนเมื่อ 

ครูรับนโยบายลงสู่การปฏิบัติ…ครูต้องรอนแรมอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด..ถ้าเกิน 1 หมื่น จ่ายเอง แยกเป็น 4 ส่วน ๑. ค่าที่พัก ๒. เบี้ยเลี้ยง ๓. ค่าพาหนะ ๔. ลงทะเบียน วันนี้ครูที่จะเดินทางเข้ารับการอบรม..ประมาณ ๘๐% มีรถส่วนตัว แต่ให้เบิกเป็นรถโดยสารประจำทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไม่เปลี่ยนการเบิก ไม่รู้ผ่านมานานแค่ไหน ยังใช้ พรบ.เก่าว่าด้วยการพัสดุและการเงิน.. ครูหลายคนต้องลงในสาขา สาระที่ไม่ต้องการเพราะ อยู่ใกล้บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่าย

เขียนเมื่อ 

เศร้าและซึ้งเลยครับ ท่านทั้งหลาย เฮ้อ …