อนุทิน 153462 - ทิพรัตน์ หลักเพชร


วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-13.00น. ได้ทำความสะอาดศูนย์ และผสมดินเพื่อจะปลูกต้นไม้

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:51 ()


ความเห็น (0)