อนุทิน 153461 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00-16.00น. ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:42 ()


ความเห็น (0)