อนุทิน 153460 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.30น.-12.00น. มาดูการปลูกเห็นโคนและวิธีการเพาะเห็ดโคนในตะกร้า

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)