อนุทิน 153459 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00น. ได้บำเพ็ญประโยชน์ที่ศูนย์

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)