อนุทิน 153458 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเวลา 09.00 น. อาจารย์พี่เลี้ยงเรียกประชุมและมอบหมายงานให้ทำ

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)