อนุทิน 153457 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00น.-12.00น.  ลงพื้นที่พร้อมมีอาจารย์พี่เลี้ยงไปสังเกตการ

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)