อนุทิน 153456 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00-12.00น.  ลงชุมชนและสอบถามข้อมูลของหมู่บ้าน

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)