อนุทิน 153455 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 30 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 09.00น.-13.00น. ไปลงชุมชุนบ้านหนองยายกะตา

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:10 ()


ความเห็น (0)