อนุทิน 153454 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา 08.00น.-15.30น. สัมนาระหว่างฝึกที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม 

เขียน 13 Jul 2017 @ 21:01 ()


ความเห็น (0)