อนุทิน 153453 - ทิพรัตน์ หลักเพชร

วันที่ 28 มิถุนายน 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 09.00-13.00 น. ได้รวมกล่มระดมความคิดการทำโครงการ

เขียน 13 Jul 2017 @ 20:47 () แก้ไข 13 Jul 2017 @ 20:57, ()


ความเห็น (0)