อนุทิน 153438 - น.ส. สุชาดา รักอู่

• 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 07:00-8:00น. รดน้ำผักที่ปลูกไว้ ปลูกทุกอย่างที่กิน

เวลา 9:00-12:00น. ทำงานกลุ่ม

เวลา 16:00-18:30น. บำเพ็ญประโยชน์ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา 

เขียน 13 Jul 2017 @ 16:19 () แก้ไข 13 Jul 2017 @ 18:18, ()


ความเห็น (0)