อนุทิน 153423 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์

  • 4กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพานดำดูการปลูกผักตบชวาในท้องถิ่น  ที่มีตลอดแนวทางถนน  ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย

เขียน 13 Jul 2017 @ 10:09 ()


ความเห็น (0)