อนุทิน 153422 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์


  • 3กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพาน
  • ดำ    ได้ศึกษาการปลูกพืชพันธ์ ฟักข้าวการเลี้ยงดูและการรักษา และเก็บผลิตผล

เขียน 13 Jul 2017 @ 10:03 ()


ความเห็น (0)