อนุทิน 153421 - นางสาว เดือนเพ็ญ สุขวงษ์


  • 2 กรกฎาคม 2560
  • ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านสะพาน
  • ดำ


ทำปุ๋ยชีวภาพโดยการหมักน้ำใส่ลงไปในถังและต้องใช้เวลาในการเก็บ

เขียน 13 Jul 2017 @ 09:53 () แก้ไข 13 Jul 2017 @ 09:54, ()


ความเห็น (0)