อนุทิน 153379 - ปิยะพงษ์ ตั้งกิตติวัฒน์

วันจันทร์ ที่10  กรกฎาคม 2560 ได้ทดลองทำแหนมเห็ด และ เห็ดตากแห้ง


เขียน 10 Jul 2017 @ 23:25 () แก้ไข 10 Jul 2017 @ 23:26, ()

คำสำคัญ (Tags) #หน่วยฝึกที่5 บ้านสะพานดำความเห็น (0)