อนุทิน 153378 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๔๑ |

"..."

"เด็กไร้สัญชาติ" คือ ปัญหาสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย ... แต่ใครจะเข้ามารณรงค์แก้ไข
มหาวิิทยาลัยผลิตครูควรตื่นตัวและเข้าช่วยเหลือเด็กใช่หรือไม่

ปัญหามันหมักหมมมานานแล้ว แต่ไม่มีใครคิดถึงเรื่องนี้เลย
ในฐานะตัวแทนกรรมการสภาคณาจารย์ฯ จะเรียกร้องเรื่องนี้

เขียน 10 Jul 2017 @ 22:51 ()

คำสำคัญ (Tags) #สิทธิมนุษยชน#เด็กไร้สัญชาติความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องใหญ่มาก ๆ มีกฏหมายที่เกี่ยวข้องที่ระดับหน่วยงานคงต้องทำตามกฏหมาย แต่เรื่องนี้ทำให้คิดถึง อาจารย์แหววที่เขียนในโกทูโนที่ท่านต่อสู้เรื่องนี้อยู่ สภาคณาจารย์น่าจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลโดยตรงให้แก้กฏหมายในเรื่องนี้ให้เอื้อกับเด็กกลุ่มนี้ทั่วประเทศ เป็นปัญหาที่มีอยู่จริงในหลายสถาบัน โดยเฉพาะเด็กที่เกิดบนแผ่นดินไทยโดยตรงควรได้สัญชาติไทย ถ้าทำได้จะเป็นคุณอย่างยิ่ง แต่ก็ต้องดูขอบข่ายหน้าที่ของสภาคณาจารย์ด้วย

เขียนเมื่อ 

รัฐบาลรู้ดีในปัญหานี้ น่าจะปฏิรูปเรื่องนี้ด้วยในคราวนี้

เขียนเมื่อ 

หวังเช่นนั้นครับ อาจารย์ GD ;)…

เขียนเมื่อ 

กรณีเด็กไร้สัญชาติกับครู น่าสงสารมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

รัฐบาล..ควรทำนานแล้วครับ…คงเกิดขึ้นกับเด็กชาวเขา..ที่เกิดในแผ่นดินไทย..แล้วไม่ได้สัญชาติหรือเปล่า..ทุกคนควรได้รับสัญชาติ..