อนุทิน 153360 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๔๓๖ |

“หนังสือใหม่”

มีหนังสือเล่มใหม่ ๒ เล่มอยู่ในมือ

เล่มหนึ่ง ชื่อ "การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ" (Transformative Learning and Action Research) ส่วนอีกเล่ม ชื่อ "การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก" (Participatory Action Research and Conscientization) ซึ่งเขียนโดย ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งสองเล่ม

เขียน 09 Jul 2017 @ 23:59 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 23:59, ()

คำสำคัญ (Tags) #การวิจัย#ผศ.ดร.วรรณดี สุทธินรากรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กระบวนการทางสำนึก น่าสนใจค่ะ