อนุทิน 153348 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เวลา09.00น ลงชุมชนสอบถามข้อมูลประเด็นย่อย

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:56 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 17:51, ()


ความเห็น (0)