อนุทิน 153346 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•29 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา08.30-14.30น.สัมมนาระหว่างฝึกงาน ครั้งที่1

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:55 ()


ความเห็น (0)