อนุทิน 153343 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•26 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา08.30-11.30 ไปเก็บข้อมูลการทำน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:48 ()


ความเห็น (0)