อนุทิน 153341 - ต้นโมกข์

การย่อเพียง 30 วินาที: วิธีการแบบ Montessori? ตอนที่ 1

วิธีการแบบ Montessori คืออะไร

                Maria Montessori เป็นหมอชาวอิตาเลียน และนักการศึกษา หลังจากที่ได้ศึกษาผลกระทบ (impact) ของโครงสร้าง (structures) และสภาพแวดล้อม (environments) ที่แตกต่างกันต่อเด็กๆที่มีความต้องการทางการศึกษาแบบพิเศษ ดังนั้นเธอจึงมีความสนใจในผลลัพธ์ทางการศึกษาว่าจะส่งผลอย่างไรต่อเด็กๆทุกคน

                เธอได้ตระหนักรู้ว่าสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ (certain environments) จะส่งผลกระทบอันยิ่งใหญ่ต่อพัฒนาการของเด็กๆ และได้พัฒนาการสอนที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมแบบนี้  

แปลและเรียบเรียงจาก Sarah Wright. The 30-second briefing: What is the Montessori method?

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)