อนุทิน 15334 - Ka-Poom

Ka-Poom

การเยียวยา :

  • เตรียมโครงการ "การเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้าย"... ชักชวนพี่นก น่าจะเป็นแกนนำขับเคลื่อนเรื่องนี้ได้ ... รีบทำก่อนสิ้นลม พึงกระทำสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์ให้มากเท่าที่มีกำลังปัญญา
  • ได้แนวร่วมจากน้องโย๋ และน้องตุ๊ก...แกนนำอันเข้มแข็งจาก ICU ศัลย์ที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความสุขและการมองโลกอย่างรื่นรมย์ ช่วยกันทำ "โครงการการดูแลป่วยวิกฤตด้วยหัวใจ"

จูงมือ พร้อมชี้ทาง ... ถึงทางก้าวเดิน ค้นหาศักยภาพและความดีงามที่มีอยู่ในตัวบุคคลและสนับสนุนด้วย "ใจ" ให้เขาก้าวเดินกันต่อพร้อมส่งไม้เป็นทอดๆ ถึงกันและกัน...

เขียน 14 Jul 2008 @ 21:31 () แก้ไข 14 Jul 2008 @ 21:52, ()


ความเห็น (0)