อนุทิน 153338 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่าง some time, sometimes, และ sometime

คำว่า some time = เวลาสักช่วงหนึ่ง คล้ายๆการใช้ some ที่แปลว่า บ้าง เช่น some food = อาหารจำพวกหนึ่ง เช่น

I think I’ll spend some time listening to the old songs.

ฉันคิดว่าจะใช้เวลาจำนวนหนึ่งในการฟังเพลงเก่าๆ

คำว่า sometimes สังเกตว่าคำนี้ต้องเติม s จะแปลว่า บางครั้ง ซึ่งคำนี้เป็น adverb of frequency (วิเศษณ์บอกความถี่ห่างของการกระทำ) เช่น

I sometimes walk my dog after dinner.

บางครั้งฉันจะพาหมามาเดินเล่นหลังจากทานอาหารเย็นแล้ว

คำว่า sometime สังเกตว่าคำนี้ไม่มี s จะแปลว่า เวลาใดเวลาหนึ่ง ที่ไม่ระบุเวลาอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นอนาคต หรืออดีตก็ได้ เช่น

They hoped to meet up sometime. พวกเขาหวังว่าจะได้เจอกันในเวลาใดเวลาหนึ่ง Let’s go and see Peter sometime next week. ไปหาปีเตอร์ในเวลาใดเวลาหนึ่งสัปดาห์หน้ากันเถอะ!


เขียน 09 Jul 2017 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)