อนุทิน 153337 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา13.30-16.30น. นักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์เศรษฐกิจ

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:37 ()


ความเห็น (0)