อนุทิน 153336 - นาย เอกพงศ์ ชูสุวรรณ

•22 มิถุนายน พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


1.เวลา15.30-18.00น. ทำประโยชน์ให้ศูนย์การเรียนรู้ (ตัดหญ้า)

เขียน 09 Jul 2017 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)