อนุทิน 153333 - สัมฤทธิ์

•9 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1.เวลา08.30-12.30น.ตัดหญ้าบริเวนบ้านพักอาจารย์พี่เลี้ย

เขียน 09 Jul 2017 @ 17:34 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 18:01, ()


ความเห็น (0)