อนุทิน 153331 - สัมฤทธิ์

•7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-14.00น. ทำความสะอาด เตรียมสถานที่ ต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง

2.เวลา17.30-20.00น.จัดเวทีคืนความรู้ให้กับชุมชน

เขียน 09 Jul 2017 @ 17:23 ()


ความเห็น (0)