อนุทิน 153330 - สัมฤทธิ์

•6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1.เวลา08.30-14.00น.ได้จัดเตรียมที่พัก และตัดหญ้าทำความสะอาดเพื่อรองรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง

เขียน 09 Jul 2017 @ 17:10 ()


ความเห็น (0)