อนุทิน 153327 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

• 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. ต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวง 

เวลา 18:40-20:00น. ได้ร่วมรับประทานอาหารกับพี่เลี้ยง

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:49 () แก้ไข 19 Jul 2017 @ 11:55, ()


ความเห็น (0)