อนุทิน 153326 - นาย วรัญญู เห่งนาเลน

•  7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

• ชื่อหน่วยฝึก ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านยายกะตา ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

• สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เวลา 8:30-14:00 น. จัดสถานที่เตรียมต้อนรับคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงเวลา 17:30-20:00น. จัดเวทีคืนข้อมูลให้กับชุมชน

เขียน 09 Jul 2017 @ 15:44 () แก้ไข 09 Jul 2017 @ 16:32, ()


ความเห็น (0)